PZP POM - Pierwsze Spotkanie Krajowe (SK1)

PZP POM - Pierwsze Spotkanie Krajowe (SK1)

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 06.03.2017 23:00

zakończona

Lista rezerwowa

Rejestracja zakończona 07.03.2017 14:00

zakończona

Opis wydarzenia

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.


Spotkanie odbędzie się 8 marca 2017 r. o godzinie 9.30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku przy Placu Solidarności 1.


Na spotkaniu zostanie przedstawiony opis procesu planistycznego wraz z harmonogramem prac oraz opisem założeń do planu. Zostaną również zaprezentowane zebrane dane planistyczne oraz zgromadzone wnioski do projektu planu. Oprócz tego omówione zostaną prace wykonane dotychczas w ramach Prognozy oddziaływania na środowisko.


W spotkaniu będą mogły wziąć udział osoby, które zapiszą się za pomocą formularza rejestracji dostępnego na stronie pzp-sk1.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.


Szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl/?cat=274.


 
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 08.03.2017 10:00
Zakończenie: 08.03.2017 18:30

Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1
80-863 Gdańsk
Zobacz na mapie

Strona wydarzenia:
http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=2161

Udostępnij znajomym:

Organizator
Urząd Morski w Gdyni
planymorskie@umgdy.gov.pl
58 3553437